en  hr

Znanstveno-organizacijski odbor

 1. prof. dr. sc. Srećko Tomas, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Ante Jukić, dopredsjednik
 3. prof. dr. sc. Jurislav Babić, dopredsjednik,
 4. izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar, tajnik (Osijek)
 5. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović, tajnik (Zagreb)
 6. prof. dr. sc. Mladen Brnčić, član
 7. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, član
 8. doc. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, član
 9. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, član
 10. mr. sc. Ivan Hubalek, član
 11. izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron, član
 12. izv. prof. dr. sc. Stela Jokić, član
 13. doc. dr. sc. Antun Jozinović, član
 14. dr. sc. Nada Knežević, član
 15. doc. dr. sc. Ante Lončarić, član
 16. Marijana Marinović, dipl. ing., univ. spec., član
 17. prof. dr. sc. Borislav Miličević, član
 18. Ivanka Miličić, prof., član
 19. doc. dr. sc. Maja Molnar, član
 20. doc. dr. sc. Valentina Pavić, član
 21. izv. prof. dr. sc. Anita Pichler, član
 22. doc. dr. sc. Mirela Samardžić, član
 23. prof. dr. sc. Drago Šubarić, član
 24. prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, član
 25. Ivana Vranić, dipl. ing., član
 26. Gordana Šelo, mag. ing., član


 

 

 

 


 

·